Stichting Vrienden van de KNDSB

Help mee Dovensport te bevorderen. Steun de Stichting Vrienden van de KNDSB!

De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) is de sportorganisatie voor doven en slechthorenden in Nederland. Een actieve organisatie met betrokken leden en vertegenwoordigt vele sporttakken.

Enkele betrokken personen hebben eind 2011 een stichting opgericht: Vrienden van de KNDSB. Deze stichting stelt zich ten doel de KNDSB te ondersteunen bij sportactiviteiten waarvoor geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De KNDSB ontvangt weliswaar een structurele bijdrage van Fonds Gehandicaptensport, maar dit is bij lange na niet voldoende om alle sportieve ambities waar te maken. De stichting stelt zich ten doel dit gat op te vullen. Een behoorlijke taak!

De stichting zamelt – als rechtspersoon – geld in via donaties, subsidies, fondsen en acties. De bestedingsdoelen zijn vooral gericht op het bevorderen van de dovensport in het algemeen. Daarbij richt de stichting zich in het bijzonder op het mogelijk maken van bijzondere evenementen en prestaties.

Bijvoorbeeld

  • Het in stand houden van dovensport op langere termijn;
  • Het ondersteunen van internationale toernooien zoals EK, WK en Deaflympics;
  • Het realiseren van projecten zoals sportdagen en sportclinics voor de jeugd;
  • Het sponsoren van diverse materialen voor sporters alsmede de KNDSB.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Paul Elzinga
Bestuurslid: Jan Tempelaar
Bestuurslid: Pascal Ursinus
Bestuurslid: Ronald Ligtenberg

Giften
Uw bijdrage aan de stichting is zeer welkom. Bijdragen kan in de vorm van een financiële en/of materiële gift. Financiële giften kunnen worden overgemaakt op ABN AMRO-bank NL36ABNA0529137143 t.n.v. Stichting Vrienden van de KNDSB.
Indien u meer informatie wenst, lid wilt worden van het stichtingsbestuur of om een andere reden met ons in contact wilt treden, kunt u een e-mail sturen aan vriendenvan@kndsb.nl

Adres
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
t.a.v. Stichting Vrienden van KNDSB
Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven