Contact

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS

Neem voor meer informatie over de KNDSB contact met ons op. Mail naar office@kndsb.nl.

BESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Jeroen Jansen
Secretaris: Maartje Schutte
Penningmeester: Adriaan van Wijde 
Bestuur lid: Marcel Koopmans

Algemeen bestuur:
Bestuursleden:
Annemieke Bouwmeester
Luuk Ruinaard
Arjen Hoogerwerf

Public Relations/Webmaster: Léjon van Vliet & Bert Smale
Jeugdsport: vacant

LEDENADMINISTRATIE

Wilt u uw lidmaatschapsgegevens wijzigen? Mail dan naar ledenadministratie@kndsb.nl.

PERS EN VOORLICHTING

Heeft u pers- of voorlichtingsgerelateerde vragen? Mail dan naar pr@kndsb.nl.