Contact

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS

Neem voor meer informatie over de KNDSB contact met ons op. Mail naar office@kndsb.nl.

BESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Frouke van Winsum
Secretaris: vacant
Penningmeester: Wim Heemskerk

Algemeen bestuur:
Bestuursleden:
Wim Poort
Luuk Ruinaard
Lucas Jansen
Annemieke Bouwmeester
Arjen Hoogerwerf
Ledenadministratie: Jeroen Jansen
Public Relations/Webmaster: Léjon van Vliet & Bert Smale
Jeugdsport: vacant

LEDENADMINISTRATIE

Wilt u uw lidmaatschapsgegevens wijzigen? Mail dan naar ledenadministratie@kndsb.nl.

PERS EN VOORLICHTING

Heeft u pers- of voorlichtingsgerelateerde vragen? Mail dan naar pr@kndsb.nl.