Bestuur KNDSB

Het KNDSB-beleid wordt op hoofdlijnen vastgesteld door het bestuur. De bestuursleden bewaken ook de uitvoering van het beleid. Zij controleren of dit zo effectief en efficiënt mogelijk gebeurt. Het bestuur van KNDSB bestaat uit zeven leden.

Rooster van Aftreden

Nevenactiviteiten Bestuurders KNDSB

Bestuur KNDSB

Voorzitter
Boris Pavloff
Secretaris
Wim Heemskerk
Penningmeester
Johan Hessing
Bestuurslid
Luuk Ruinaard
Kandidaat-Bestuurslid
Maaike Ferf Jentink
Bestuurslid: VACANT
Bestuurslid: VACANT