Beste Sportvrienden,

Vorige week waren wij bij het EDSO-congres in Mechelen geweest, dat heeft 2 dagen geduurd. Tijdens dit congres werden padel, golf en triathlon geaccepteerd als nieuwe sporten binnen het EDSO-sportprogramma. Dat betekent dat straks in die sporten Europese kampioenschappen en wedstrijden kunnen plaatsvinden. Sportvissen is afgewezen.

Tijdens het congres werden ter plekke ook 2 vrouwelijke kandidaten voorgedragen voor bestuurszitting in EDSO. Dit werd door het congres afgewezen, dit omdat de voordrachtstermijn allang was afgesloten. Daarop werd het congres verstoord door een protest van het European Youth Forum tegen dit besluit. Na enige tijd kon het congres hervat worden nadat het Forum een betoog over de noodzaak van vrouwen en diversiteit in het EDSO-bestuur heeft gegeven.

Er waren ook nieuwe statuten, welke eerder waren besproken en nu voorgelegd werden voor goedkeuring. KNDSB heeft hierop gepleit om het EDSO-bestuur niet te verkleinen van 8 naar 5 personen, zoals dit voorgesteld was. En dat er 2 plaatsen in het EDSO-bestuur vrijgehouden worden om straks 2 vrouwen te kunnen opnemen. Daar is het congres tot onze tevredenheid in meegegaan! Alle andere statutaire wijzigingen zijn goedgekeurd.

KNDSB heeft 2 jaar geleden oud-penningmeester Wim Heemskerk reeds voorgedragen als penningmeester in het EDSO-bestuur. Het congres in 2020 (in Kopenhagen) werd vanwege coronapandemie geannuleerd. Naast Wim was Niall Fearon uit Ierland ook voorgedragen. Na ieders presentatie werd Wim met overtuigende meerderheid gekozen, gefeliciteerd!

Zittende president Iosif Stravakakis uit Griekenland werd herkozen voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Als vice-president werd dr.  Gergely Tapolczai uit Hongarije gekozen. Anton Petric uit Slovenië werd verkozen tot secretaris. De nieuwe bestuursleden zijn Antonio Jesus de la Rosa del Pino uit Spanje en Norbert Hensen uit Duitsland. Niall Fearon heeft eerder zijn kandidatuur als bestuurslid ingetrokken met zijn wens dat zijn plek dan door een vrouw ingenomen kon worden. Dat werd zeer gewaardeerd door het congres. Andere 2 kandidaten werden niet gekozen, zodat er 2 plekken in bestuur vacant zijn. Het nieuwe bestuur heeft toegezegd 2 vrouwen te gaan werven om die 2 plekken te vervullen.

Gedurende het congres was er ook een tentoonstelling van de 100-jarige geschiedenis van BDC. Zo kwam ik een foto tegen met affiche Nederland tegen België in 1933, welk in Amsterdam van België verloor met 2-0.

Na het congres gaf Belgian Deaf sport Committee (BDC) vanwege hun 100-jarig bestaan een galabanket met vermakelijke shows. Naast de KNDSB-afgevaardigden waren uit Nederland ook Frouke van Winsum als lid van EDSO Legal Commission en Cathy Schelvis als EDSO-notuliste aanwezig. Bij het European Youth Forum waren Sybren van der Werf, Ralph van Houwelingen en Maaike Ferf Jentink aanwezig. Tijdens het banket blijkt maar weer dat bij KNDSB iedereen welkom is en gewoon zichzelf kon zijn!