Op 22 augustus 2017 is de heer Gradus Johannes (roepnaam Gerrit) Westerveld, erelid van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) en tevens erevoorzitter van de International Chess Committee of the Deaf (ICCD) op 86-jarige leeftijd in Ede overleden na een kort ziekbed.

Westerveld was een fervente schaker, zowel nationaal als internationaal. Hij was lid bij de dovenschaakvereniging Het Twentse Ros (inmiddels ter ziele gegaan). Van die vereniging was hij bestuurder en later werd hij ook afdelingsbestuurder schaken van de KNDSB. Hij had als afdelingssecretaris een groot aandeel in de organisatie van het WK schaken te Amsterdam in 1980, met de komst van Prof. Max Euwe tijdens de opening van dit WK. In dit jaar riep de KNDSB hem uit tot erelid. Westerveld werd vervolgens algemeen secretaris van de KNDSB voor twee jaar. Tevens was Westerveld betrokken bij het produceren van een prachtig 50-jarig jubileumboek van de KNDSB (1926-1976).

Na zijn zitting in het bestuur bij de KNDSB werd hij secretaris-penningmeester van ICCD, die hem in 1984 tijdens het WK in Washington eerde met een gouden medaille voor zijn inzet voor de KNDSB en de ICCD. Als blijk van waardering voor zijn vele verdiensten voor de dovenbeweging in zijn geheel en de gemeente Enschede, waar Westerveld woonde en werkte, kreeg hij in 1993 de eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau (een Koninklijke onderscheiding).

Het bestuur van de KNDSB wenst hierbij de familie en zijn vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.