Onder bijzondere omstandigheden heeft het bestuur geheel op andere wijze de Algemene Ledenvergadering moeten houden. Alle stukken werden ruim van te voren verstuurd. Iedereen kon vragen stellen. Ook digitaal stemmen waar er ook meer tijd is gegeven

Op zaterdag 14 november konden de leden via online vergadering vragen stellen of met elkaar in discussie gaan. Het ging niet zo makkelijk, maar zeer leerzaam om onszelf te innoveren. Veranderen om meer en beter met elkaar te communiceren.

Leden van de KNDSB konden op 13 vergaderstukken stemmen. 12 van 17 verenigingen en 14 van 26 stemgerechtigde persoonlijke leden hebben hun stemmen uitgebracht. Ongekend hoog percentage.

Uitkomst van stemmen maakt heel duidelijk dat de KNDSB een nieuw bestuur heeft.

Voorzitter               : Boris Pavloff
Secretaris               : Jaap Boom
Penningmeester    : Johan Hessing
Bestuurslid             : Adriaan van Wijde

Op 1 na zijn alle vergaderstukken goedgekeurd en vastgesteld.
Adriaan van Wijde heeft hierover een video gemaakt.

Notulen van de ALV 30-11-2019 zal opnieuw herschreven worden. Contributie wordt EUR 15,00 voor elk verenigings- en persoonlijk lid. Kascommissie wordt definitief opgezet. KNDSB zoekt nog 1 of 2 personen voor de kascommissie. Binnenkort volgt nog oproep voor Commissie 100 jaar KNDSB.