Nieuwe Statuten KNDSB per 01-01-2022

Op donderdag 16 december 2021 zijn bij Notaris Stolker de nieuwe statuten die tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2021 werden goedgekeurd, gepasseerd. In de bijlage (klik hier) treft u de nieuwe statuten aan die vanaf 1 januari 2022 van kracht wordt. Hiermee begint de KNDSB aan haar nieuwe fase.

Hierbij wilt de KNDSB ook dank uitspreken naar Notaris Stolker die belangeloos heeft opgetreden bij de totstandkoming van de nieuwe statuten.

KNDSB Lidmaatschappen

Wegens nieuwe statuten verandert er ook iets aan lidmaatschappen. Verenigings- en Persoonlijk lidmaatschappen worden vervangen door volgende lidmaatschappen welke beschreven staat in de statuten artikel 4.

– Individueel Lidmaatschap – EUR 15,00 per jaar (klik hier voor formulier)

Elk sporter die in bezit is van geldige lidmaatschap van door NOC*NSF erkende reguliere sportbond, een lidmaatschap via een reguliere sportvereniging worden toegelaten als lid van de KNDSB. Het is een verplichte lidmaatschap om in aanmerking te komen voor internationale uitzendingen. Ook voor sporters die in beeld willen blijven voor toekomstige uitzendingen. Belangrijkste punt is dat een sporter een gehoorverlies heeft van minimaal 55 decibel aan het beste oor.

– Collectief Lidmaatschap – EUR 15,00 per jaar (klik hier voor formulier)

Elk vereniging, stichting of anders die binding hebben met sport en auditieve beperking kunnen aansluiten bij de KNDSB in het kader van advies- en kenniscentrum waar ze om hulp of advies kunnen vragen. Daarnaast kunnen ze ook kennis delen met het centrum. Elk sportvereniging die sporters met auditieve beperking heeft en willen deelnemen aan internationale sportevenementen voor clubs onder auspiciën van EDSO, ICSD of verschillende International Deaf Sport Federations o.a. ICCD (Schaken), DCL (Voetbal), DVCL (Volleybal)  moet collectieve lidmaatschap hebben.

– Ondersteunend Lidmaatschap – EUR 15,00 per jaar (klik hier voor formulier)

Elk persoon kan zich aanmelden als lid van de KNDSB. Iedereen die de KNDSB een warm hart toedragen en steun verleend voor gezonde bestaansrecht van de vereniging. Vrijwilligers, (oud)-sporters, (oud)-bestuurders, personen met functies binnen nationale en internationale dovensport… in principe kan iedereen toegelaten worden bij goedkeuring van het bestuur.

Komende tijd gaat het bestuur werken aan wat de KNDSB extra voor haar leden kunt betekenen. Alle leden moeten er een voordeel krijgen met lidmaatschap. Er wordt aan gewerkt.

De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond bestaat al sinds 1926 en wilt graag met huidige, nieuwe en vooral oude leden in 2026 een groot en bijzonder jubileum vieren. Alle huidige leden die in 2021 lid zijn van de KNDSB kunnen Individueel Lidmaatschap krijgen. Wilt u lid blijven dan vragen wij u om aanmeldingsformulier Individueel Lidmaatschap in te vullen en mailen naar ledenadministratie@kndsb.nl

Ook ziet de KNDSB graag huidige verenigingen aangesloten blijven zodat verbondenheid blijft. Samen op weg naar 100-jarig bestaan. Zij die vroeger de KNDSB groot hebben gemaakt horen er gewoon bij. Wilt uw vereniging verbonden blijven met de KNDSB dan graag aanmeldingsformulier Collectief Lidmaatschap in te vullen en mailen naar ledenadministratie@kndsb.nl

Iedereen die de KNDSB een warm hart toedragen en graag willen verbinden met de KNDSB kunnen Ondersteunend Lid worden.

Ook hoopt het bestuur van de KNDSB huidige en nieuwe donateurs te mogen verwelkomen met donateurschap. Het kan de KNDSB heel goed helpen richting 100-jarig bestaan.

Elk persoon die de KNDSB een warm hart willen toedragen kunnen het beste doen met aanmelding als donateur en daarbij jaarlijks een bedrag naar eigen inzicht over te maken. Het kan EUR 10,00/25,00/50,00/100,00 of anders per jaar. Met periodieke giften kunt men aftrekken van de belasting. Tenzij de KNDSB een ANBI status krijgt.

Wilt u de KNDSB steunen met jaarlijkse donatie, dan kunt u formulier donateurschap (klik hier) invullen en mailen naar ledenadministratie@kndsb.nl Alle steun is welkom.

Wilt u graag als vrijwilliger iets betekenen voor de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond? Mail gerust naar office@kndsb.nl. De KNDSB kan alle hulp goed gebruiken.