Woensdag 13 december jl. was er in de ochtend een strategiebijeenkomst van het Sportakkoord, waaraan Arjen Hoogerwerf namens KNDSB aanwezig is. Het thema was “Sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend in 2030”, waar belangrijke sleutelpersonen in de Nederlandse sportwereld ook aanwezig waren. Het deed ons verheugen goed genoemd wordt in de plannen. Term auditief is heel breed want naast doven spreken we ook van slechthorenden, CI-dragers, plotsdoven, doofblinden. Het maakt ook goed duidelijk dat de positie van KNDSB in de Nederlandse sportmaatschappij is. Net als bij andere beperkingen is het heel erg belangrijk dat iedereen bij reguliere verenigingen kunnen sporten. Er waren twee sessies, ‘meer aandacht voor jeugdsport met een handicap’ en ‘het netwerk gehandicaptensport wordt versterkt’. Bij deze sessies werd vanuit KNDSB ook nuttige input meegegeven. Al met al is KNDSB hier goed zichtbaar geweest!

Missie “Sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend in 2030”

In de middag was er het symposium ‘ Bewegen in de Haagse Werkelijkheid’ van de Nederlandse Sportraad in Den Haag. KNDSB was daarbij aanwezig met voorzitter Boris Pavloff en penningmeester Johan Hessing. Tijdens dit symposium brengt de NLsportraad politici, topambtenaren van verschillende beleidsterreinen en de sport- en beweegbranche bij elkaar om in gesprek te gaan over Haagse prioriteiten in relatie tot het maatschappelijk belang van sport en bewegen. Tevens werd hierbij afscheid genomen van voorzitter Michael van Praag en vicevoorzitter Leanne van den Hoek, vanwege het bereiken van hun maximale zittingstermijn.

Tijdens het symposium werd door een spreker, Bas van den Goor, een oproep naar de politiek gedaan. Bas van den Goor benadrukt het belang van een eenduidige regie van alle maatschappelijke sportactiviteiten met alle stakeholders, zoals sportbonden, huisartsen en gemeenten. En vooral om mensen die eenzaam zijn te stimuleren deel te nemen aan diverse sporten waardoor zij meer sociale contacten kunnen leggen. Het was een interessante bijeenkomst waarin ook de nodige contacten zijn aangegaan, welke later ook vervolgd zullen worden. Ook zijn wij daar geïnformeerd dat het ministerie van VWS een aanvraag voor advies omtrent de rol van KNDSB bij de Nederlandse Sportraad zal indienen. Dat is het meest positieve nieuws van die dag! Wij hebben reeds kennisgemaakt met een adviseur van de Raad, welke zich gaat bezighouden met het opstellen van dit advies. Haar hebben wij het boek ‘Doofheid en Sport’ van Chris Visscher overhandigd.

Met mevrouw Leanne van den Hoek hadden wij afgelopen oktober een prettig gesprek waarin de rol van de KNDSB uitgediept werd. Uiteraard vinden wij jammer dat zij straks niet meer bij is. Maar wij hebben vertrouwen in dat haar opvolger net zo betrokken zal zijn met ons!