KNDSB-544x180-middenvrienden-loterij

Speel mee met de Vriendenloterij en steun ons als Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond afdeling Voetbal, zodat wij onze activiteiten kunnen blijven realiseren. Als afdeling Voetbal willen wij heel graag de dove en slechthorende voetballer en voetbalster in Nederland dàt (blijven) bieden waar zij behoefte aan hebben. Voor alles is echter geld nodig en geld komt niet zomaar aanwaaien. Voorheen deelden we mee uit subsidies, maar die worden elk jaar minder. Het zal niet lang meer duren dan komt daar helemaal geen geld meer vandaan, en zullen wij voor onze eigen inkomsten moeten gaan zorgen. De Vriendenloterij zou voor een deel daar een mooie invulling voor kunnen zijn. De Vriendenloterij biedt namelijk clubs en sportbonden als de KNDSB de mogelijkheid om via deelname aan de Vriendenloterij een deel van het benodigde geld binnen te halen. De Vriendenloterij steunt maatschappelijke initiatieven om daar waar niet voldoende geld beschikbaar is, een stukje financiële ondersteuning te geven.

Mensen die zich aanmelden als deelnemer voor de Vriendenloterij kunnen aangeven dit te willen doen om de KNDSB afdeling Voetbal financieel te steunen, waardoor 50% van de maandelijkse deelnamekosten van € 13,25, dus € 6,67 per maand, € 92,25 per deelnemer per jaar, naar ons gaat.

De helft van elke lotprijs gaat direct naar de KNDSB afdeling Voetbal en de deelnemer maakt maandelijks kans op fantastische prijzen!

Wat moet hiervoor gedaan worden?

Wij vragen ten eerste aan jou ons hierbij te helpen:

vraag horende mensen in je omgeving of ze lid willen worden van de Vriendenloterij, je ouders, familie, vrienden, kennissen, collega’s, ploeggenoten bij je horende club, kortom, iedereen die je kent. Hun mobiele telefoonnummer wordt dan hun lotnummer. Iedereen die geïnteresseerd is noteer je op de inschrijflijst en geef je uiterlijk vrijdag 28 oktober aan ons door via emailadres secretaris.kndsbvoetbal@gmail.com.

Al deze mensen zullen door ons gebeld worden om hen nog meer informatie te geven, hun aanmelding te controleren en die aanmelding definitief te maken. Dit gebeurt op maandag 31 oktober, tussen 19.00 en 21.30 uur, onder toeziend oog van de Vriendenloterij.  Belangrijk is dat je mensen die horend zijn zich laat aanmelden bij jou.

Vraag mensen in je omgeving óók of zij jou willen helpen zoveel mogelijk mensen te benaderen de afdeling Voetbal te ondersteunen. Om hen te laten helpen kan je hen deze brief meegeven, zodat ook zij die uit kunnen delen. Let er wel op dat deze brief alleen uitgedeeld mag worden aan mensen bóven de 18 jaar!

Als voorbeeld kunnen we je zeggen dat, wanneer er bijvoorbeeld 50 deelnemers zijn die met 1 lot (minimaal) een jaar lang meespelen, dit voor de afdeling Voetbal € 4.612,50 oplevert, waarmee activiteiten georganiseerd en bekostigd kunnen worden voor de dove of slechthorende voetballer/voetbalster.

Doen mensen al mee met de Vriendenloterij, maar is hun deelname nog niet aan de KNDSB gekoppeld, dan is dit simpel alsnog in orde te maken. Dit kunnen zij doen door zich aan te melden bij jou en te wachten tot zij door ons op 31 oktober gebeld worden. Ze kunnen die avond dan aangeven al lid te zijn, maar dit alsnog graag aan de KNDSB afdeling Voetbal te willen koppelen, zodat ook de helft van hùn lotprijs ten goede komt aan de afdeling Voetbal.

Wil je meer weten ? Neem contact met ons op via secretaris.kndsbvoetbal@gmail.com. Kan je bellen, dan kan je je ook telefonisch aanmelden of informatie vragen bij onze secretaris, Koos Schonewille. Koos is horend, en te bereiken op 06 412 555 05.

WIJ HOPEN, OF BETER: REKENEN ZELFS, OP OOK JOUW HULP ! VRAAG ZOVEEL MOGELIJK MENSEN OF OOK ZIJ MEE WILLEN GAAN DOEN AAN DE VRIENDENLOTERIJ,  OM ZO DE KNDSB AFDELING VOETBAL TE STEUNEN!!!

Alvast bedankt voor je inzet,

Bestuur KNDSB afdeling Voetbal.