Langs deze weg willen wij jullie laten weten dat de ALV op vrijdagavond 30 november 2018 te Vlijmen (vlakbij Den Bosch) wordt gehouden, met dank aan DSV De Dommel en Marcel Koopmans die dit hebben geregeld. Hou deze datum vrij in je agenda!

De officiele uitnodiging volgt binnen 2 weken.

Hieronder volgt er ook een update over de bestuursverkiezingen die tijdens de aankomende ALV op de agenda staat.

In Nederlandse Gebarentaal: https://youtu.be/3rKv6qRU_fI

Zoals jullie het al weten treden Frouke van Winsum (voorzitter) en Wim Heemskerk (penningmeester) af en hiermee zijn er 3 vacatures in het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Wij hebben de nieuwe werkwijze en bestuursvorm die al 1,5 jaar van toepassing is, geëvalueerd binnen het bestuur. We zijn tot conclusie gekomen dat een aanpassing nodig is. Het algemeen bestuur wordt van 5 personen terug gebracht naar 3 personen. De 2 grootste sporttakken binnen de KNDSB, bowling en voetbal, blijven vertegenwoordigd in het algemeen bestuur met de afdelingsvoorzitters Annemieke Bouwmeester en Luuk Ruinaard. Verder is Arjen Hoogerwerf per heden de nieuwe coordinator voor alle resterende sporttakken binnen de KNDSB en is hiermee algemeen bestuurslid. Arjen zal contacten onderhouden met de zittende coördinators van de sporttakken, bijv. golf, volleybal, judo, schaken, etc. Verder zijn we ook tot conclusie dat het dagelijks bestuur onderbezet is, er is geen vangnet. Daarom willen wij graag een nieuwe vacature open stellen voor een bestuurslid. Het hoofdbestuur gezamenlijk kan dan beslissen wat die bestuurslid kan doen.

Dus er zijn in principe 4 vacatures. Er zijn al 2 kandidaten voor de voorzitterschap binnen en nog 1 kandidaat van wie de voorkeur niet duidelijk is. Dit betekent dus geen kandidaten voor secretaris, penningmeester en vanzelfsprekend bestuurslid ook nog niet. Dit is wel zorgwekkend. Een sollicitatiecommissie is in het leven geroepen, bestaand uit onafhankelijke personen buiten het dagelijks bestuur om. Deze commissie zal de kandidaten uitnodigen voor een gesprek in november. Nieuwe deadline is 5 november.

Men kan nu nog solliciteren, het is meer dan welkom! Als jullie belangstelling hebben of mensen weten die het evt. zouden kunnen doen, stel degenen op de hoogte over de openstaande vacatures! In de bijlage zien jullie de vacatures.

KNDSB vacature voorzitter
KNDSB vacature secretaris
KNDSB vacature penningmeester
KNDSB vacature bestuurslid

Hopelijk tot ziens op 30 november!

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

Frouke van Winsum
Voorzitter