Op 21 juni 2019 vindt van 19.30 – 21.30 uur in De Gelderhorst, Ede, de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
Tijdens deze ALV worden onder andere de jaarstukken 2018 behandeld en de voortgang in de realisatie van het strategisch plan toegelicht. De leden bepalen welke koers de KNDSB vaart, geven het bestuur een opdracht mee en dragen de KNDSB en dovensport.

Voor wie is de ALV?

Deze vergadering is toegankelijk voor vertegenwoordigers van de bij de KNDSB aangesloten verenigingen, persoonlijk leden, leden van verdienste, ereleden, erevoorzitters en bestuursleden van de KNDSB. Daarnaast mogen het bestuur en de ALV personen toelaten tot de vergadering. Daarnaast mogen overige leden, zoals verenigingsleden, de vergadering bijwonen voor zover de plaatsruimte dit toelaat.

De leden hebben per e-mail een oproep ontvangen voor de ALV.

Vacatures

Er zijn momenteel meerdere vacatures, waaronder voor de functie van secretaris. Zie de links voor de vacatureteksten.

Interesse?

Heb je interesse om bij de KNDSB aan de slag te gaan of om de ALV bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar: secretaris@kndsb.nl.

Leden van de KNDSB kunnen in de oproep per e-mail lezen hoe zij zich kunnen aan- of afmelden en een eventuele volmacht kunnen aanleveren. In de oproep zijn ook de agenda en bijhorende stukken meegezonden.

Vragen?

Heb je vragen over de ALV? Neem dan per e-mail contact op met de secretaris via: secretaris@kndsb.nl.