Carmen van Hoesel heeft afgelopen vrijdag 24 april in haar gemeente Velsen door Zijne Majesteit de Koning is behaagd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Carmen heeft veel verschillende vrijwilligerswerk gedaan bij de ondergenoemde organisatie.

Bij Koninklijke Nederlandse Dovensport was Carmen in de periode van 1974 tot 1978 de tweede secretaris van het hoofdbestuur .
Ze maakte in haar functie van 2e secretaris het 50 jarig bestaan van KNDSB in 1976 mee.
Daarnaast heeft Carmen jarenlang tot en met 2000 het notuleerwerk voor het hoofdbestuur en de Technische Commissie gedaan.

Carmen was ook actief in de regionale dovensport als secretaris van dovensportvereniging Kennemerland in Haarlem in de periode van 1970 tot en met 1980.
Carmen was in 1970 ook een van medeoprichters van DSV Kennemerland.

Buiten de dovensport is Carmen ook actief.
Eerst was ze in de periode van 1994 tot en met 2004 actief betrokken als coördinator gebaren russen bij stichting Welzijn Doven in Amsterdam (SWDA) en vanaf 2010 tot heden als secretaris van de katholieke  Dovenpastoraat. Ze helpt samen met andere bestuursleden de Rooms-Katholieke kerk en mensen die zich verbonden voelen met de Doven gemeenschap.

Het bestuur van KNDSB feliciteert Carmen van harte met deze welverdiende erkenning!