Sinds enkele maanden wordt er hard gewerkt aan het samenwerkingsproject Ongehoord Sportief. Dit is een traject waaraan de KNDSB en Gehandicaptensport Nederland gezamenlijk werken. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en NOC*NSF.

Ongehoord Sportief

Ongehoord Sportief is de naam voor het traject dat KNDSB en Gehandicaptensport Nederland samen opstarten. Het is een netwerk dat samenwerkt met partijen uit de sport en partijen met expertise over een auditieve handicap. Samen gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie te verhogen en de belemmeringen uit de weg te halen. Daarnaast dient Ongehoord Sportief als vraagbaak en informatiecentrum voor zowel (potentiële) sporters met een auditieve beperking als trainers, professionals en docenten.

Doelen

De belangrijkste doelen van Ongehoord Sportief zijn:

  1. Integratie van de sport voor mensen met een auditieve beperking in de reguliere sport;
  2. Het opbouwen van een netwerk van personen en organisaties actief in de sport en ten behoeve van mensen met een auditieve beperking.

Het derde doel is het omvormen van de KNDSB tot een organisatie (stichting of vereniging) die verantwoordelijk is voor:

  • Het aanleveren van informatie en kennis aan GSN over de omgang met mensen met een auditieve beperking in de sport;
  • De organisatie en financiering van nationale selecties van sporters met een auditieve beperking en hun deelname aan internationale kampioenschappen en Deaflympics. 

Integratie sportbonden

In de aankomende twee jaar zal Gehandicaptensport Nederland per sportbond het gesprek voeren over wat de beste manier van integratie is. Hier zullen wij per sport rekening houden met de mogelijkheid van het overnemen van een aangepaste competitie, het behoud van de eigen verenigingen tot aan het overschrijven van individuele leden. In de meeste gevallen zullen sporters met een auditieve beperking mee kunnen sporten in het reguliere clubverband. Een belangrijk aandachtspunt is wel om mensen met een auditieve beperking ook de optie te geven om gezamenlijk te blijven sporten. Sportbonden worden ook gevraagd om zelf actie te ondernemen voor het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een auditieve beperking, waardoor het sociale contact in de sport wordt gewaarborgd.

Webpagina

Voor Ongehoord Sportief heeft Gehandicaptensport Nederland een webpagina gemaakt: www.gehandicaptensport.nl/beperkingen/auditief

De landingspagina is net online gegaan en zal in de aankomende periode geoptimaliseerd worden. Op deze pagina zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Sportaanbod voor mensen met een auditieve beperking;
  • Deskundigheidsproducten voor trainers en sporters, zoals do/don’ts, leskaarten en instructievideo’s; 
  • Multisportdag voor mensen met een auditieve beperking;
  • FAQ: Antwoorden op vragen waar sporters met een auditieve beperking tegenaan lopen.