Diplomazwemmen voor dove en slechthorende kinderen bestaat echt. Rotterdamse Doven Zwem Club deed dat tot eind 2019. Aanbod wat RDZC deed is overgenomen door Stichting Het Startblok. De stichting geeft dan les op vrijdagavond in Rotterdamse zwembad Overschie. Voor meer interesse over stichting Het Startblok: Het startblok – Zwemmen voor iedereen! Zwemles wordt gegeven in Nederlands Gebarentaal.

Ongehoord Sportief werkt ook aan meer en betere participatie van dove en slechthorende kinderen bij reguliere zwemverenigingen en –scholen. Doel is om meer toegankelijker en drempelverlagend te maken. Er is een interview afgenomen bij Leone Hamaker over mogelijkheden van zwemkaarten. Zie artikel: Zwemles in stilte | Gehandicaptensport Nederland

Mochten er wat vragen zijn of zijn er iets wat meer willen weten, neem gerust contact op met de KNDSB via office@kndsb.nl