Voorzitter Boris Pavloff vertelt over nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de KNDSB. 
Dit is opgenomen vóór de persconferentie op 8 maart jl.