De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond heeft de actie bij Geef.nl geactualiseerd. Om onze sporters van dienst te kunnen blijven van nu tot in de toekomst is er veel steun nodig. Per 1 januari 2022 gaat de KNDSB een nieuwe fase in. Geheel ander rol waarbij de belangrijkste rol weggelegd is om huidige en toekomstige sporters met auditieve beperking zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Adviseren en begeleiden om sportparticipatie in de reguliere sportomgeving te verhogen en daarnaast ook meer toegankelijker maken.

Dovensport wordt zoveel mogelijk ondergebracht bij de reguliere sportbonden. Vanuit Ongehoord Sportief werkt de KNDSB samen met Gehandicaptensport Nederland om zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Vooral dat mensen met auditieve beperking makkelijker kan deelnemen in de reguliere sportomgeving. Van plezier tot prestatie. Ander doel is dat reguliere sportomgeving meer bewuster wordt van wat auditieve beperking is. Meer samenwerken met reguliere sportbonden, -instellingen en –verenigingen.

Naast functioneren als advies- en kenniscentrum blijft de KNDSB zich inzetten om rijke geschiedenis van de Dovensport te kunnen blijven vertellen en belangen van alle sporters met auditieve beperking behartigen. Voor Doven, Slechthorenden, CI-dragers, Plotsdoven en nog veel meer. Als laatste blijft de KNDSB verantwoordelijk voor internationale uitzendingen en ook belangen van onze sporters blijven behartigen bij internationale organisaties.

Dit allemaal willen we graag blijven inzetten. Ook werken richting 100 jarige bestaan van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond. Op 4 april 1926 opgericht en dat vraagt om een groot feest op zaterdag 4 april 2026. Voor alles vragen wij om steun van iedereen die de Dovensport een warm hart toe dragen.

Elk steun is van harte welkom. Er kan gedoneerd worden via Geef.nl. https://www.geef.nl/nl/doel/koninklijke-nederlandse-doven-sport-bond/over-ons

Wilt u liever anders doneren, neem contact op met penningmeester Johan Hessing via johan.hessing@kndsb.nl

Inmiddels stromen er gelden binnen. De KNDSB is hier zeer verheugd over en dit doet goed en geeft de sporters een flink steuntje in de rug. Aan alle gevers en toekomstige gevers hartelijk dank voor de bijdrage.

Het bestuur van de KNDSB