Voorzitter Boris Pavloff vertelt in zijn bericht over laatste ontwikkelingen binnen en buiten KNDSB.

Daarnaast nodigt het bestuur belangstellenden en geïnteresseerden uit te solliciteren om het bestuur te versterken voor een goede en gezonde toekomst van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond. Er ligt mooie taken om onze nieuwe KNDSB, die statutair per 1 januari 2022 verder is gegaan met nieuwe visie en missie, naar hoger niveau te brengen. Een betere positie binnen de reguliere sportomgeving waarin we praten over verregaande samenwerkingen met reguliere sportbonden en NOC*NSF, vergroten van onze netwerk, helder en duidelijk communicatie, beter faciliteren van onze Nationale sporters voor Internationale uitzendingen. Ondersteuning bieden aan sporters met auditieve beperking bij reguliere sportverenigingen. Inzet op verhoging van sportparticipatie! KNDSB is voor alle sporters met auditieve beperking (Doof, Slechthorend, CI-dragers…)

Kom ons helpen! We zoeken een secretaris en bestuursleden. Open sollicitaties zijn ook welkom