Ik, Edwin Munne uit Eindhoven, bijna 68 jaren en gepensioneerd, ben sedert de eindjaren ‘70 onafgebroken lid van deze Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (verder als KNDSB) Heb altijd actief meegedaan. Toen voor de sporttakken tafeltennis (DTTC De Kempen – Eindhoven),  tennis (De Groentjes – Eindhoven),  zaalvoetbal (ZVV Maasboys – Maastricht, dan FC Lighttown – Eindhoven) Nu voor bowling (B.C. Het Zuiden – Tilburg)

Ik heb tal van prachtige sportherinneringen zowel nationaal als internationaal meegemaakt. Daarnaast heb ik vele bestuurswerk, zoals secretaris / voorzitter bij enkele dove sportverenigingen in Brabant gedaan.  Tevens was ik ook intensief bezig geweest voor de KNDSB zoals het organiseren van verenigings- en jeugdsportdagen, als lid van Commissie Wedstrijd en Topsport en als lid van de afdelingen tafeltennis / zaalvoetbal tot eind jaren 2010.

Momenteel hou ik me bezig als wedstrijdsecretaris van Bowling Club Het Zuiden en ben ik webmaster bij 2 dove sportclubs.

Dankzij al de bovengenoemde werkzaamheden werd ik door de inmiddels opgeheven Stichting Westeindo – Eindhoven voorgedragen bij de Gemeente Eindhoven om in aanmerking te komen voor een onderscheiding. In eind april 2007 werd ik door loco burgemeester van Eindhoven als Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Daar ben ik erg trots op.

Nu zit ik sinds kort in de werkgroep Cultureel Erfgoed Doven (afgekort CED) en ik hou me bezig met archief van Doven Sport Nederland. CED is onderdeel van Dovenschap. Dovenschap houdt zich bezig met belangen van Doven in deze tijd en in de toekomst, maar vergeet niet het verleden van onze gemeenschap. Daarom is van groot belang dat er archief moet zijn. Dankzij lessen van het verleden weten we, wat we in  de afgelopen decennia hebben bereikt. Dit geeft ons kracht om in de toekomst onze positie en rijkdom van Doven – gemeenschap te verbeteren. Zodat alle herinneringen, zowel op clubniveau als (inter)nationale gebeurtenissen  in Woord en Beeld opgeslagen en bewaard worden.

Dovensport Nederland heeft een zeer rijke geschiedenis. Als sinds de beginjaren van de 20e eeuw, zo van rond de jaren 1910, bestonden er al dove sportploegen. Diverse dove personen in deze tijd hebben de mouwen flink opgestroopt om een heuse Sportbond voor Doven op te richten. Op 4 april 1926 is de Nederlandse Doven Sport Bond opgericht, op advies van de C.I.S.S. (Wereld Doven Sport Organisatie) Dit was wel nodig in verband met de organisatie van de 2e Wereld Stille Zomer Spelen (thans Summer Deaflympics genoemd) te Amsterdam die in augustus 1928 werd gehouden. Dankzij deze succesvolle Spelen en dankzij intensief bezig zijn van de diverse gerenommeerde en wijlen personen kreeg deze Doven Sportbond in het jaar 1951, vanwege het 25 jarige bestaan, het predicaat KONINKLIJKE, verleend door de Koningin van Nederland. Hierna probeerden we steeds zowel nationaal als internationaal hoge ogen te gooien. Dit lukte warempel. We deden om de vier jaren mee aan de Stille Spelen (sinds 2001 genaamd Deaflympics) Daarnaast waren we ook actief bij de diverse E.K. en W.K. In de jaren ’70 – ’95 waren er ongelofelijk vele nieuwe sportverenigingen in heel Nederland opgericht. In deze tijd was er sprake van vrije beweging, waardoor de mensen steeds en steeds bewuster en ruimer leven. Er werden veel en veel meer sociale en culturele contacten gelegd, waardoor wij graag elkaar opzochten in de vorm van Sport en Ontspanning.  In de loop van de 21e eeuw was er helaas sprake van min of meer terugloop van de aantal sportleden, doordat er een verschuiving plaatsvindt van de manier van het leven van de bevolking. O.a. door C.I. en door Media (mobiel, computer)

Met deze afsluitende woorden zou ik graag jullie allemaal de schatbare herinneringen, toen en nu, echt koesteren en bewaren voor de volgende generaties, zodat ze ook weten hoe het reilen en zeilen van de Doven Sport beweging, van Atletiek tot en met Zwemmen,  in  het algemeen is en was geweest.

Hoe gaan we dit aanpakken?  Een ieder heeft zeker thuis hier en daar foto’s, teksten, uitslagen, bijzondere materiaal over Dovensport liggen. Dit zijn dus de verzamelingen, die wij willen verenigen in de vorm van archief. We gaan proberen zoveel mogelijk te scannen en digitaal op te slaan zodat er niets verloren gaat. Liefst op volgorde van jaar – maand – dag en korte uitleg erbij.

Alles is welkom! Contact te leggen:  edwann93@gmail.com 

                                                         cultureelerfgoeddoven@gmail.com

Gegroet, Edwin Munne, CED – Dovensport