Medio mei kwam Marcel Koopmans 3 tassen vol met sportkleding en een zak met ballen bij mij thuis. De afdeling “voetbal” heeft besloten deze kledij en ballen beschikbaar te stellen aan Oost Afrikaanse landen, omdat ze niets hebben. Ik besloot deze gift voor een deel te geven aan “sporters met een lichamelijke handicap”. Daar werken een paar dove sporters als trainers voor mensen met een handicap.  Een deel van de sportkleding en ballen nam ik mee naar Zuid Soedan. Ik was eind Juli tot half Augustus in dat land voor het geven van de training aan doven hoe ze moeten samenwerken. Voor hen is heel lastig om te gaan samenwerken omdat ze niet hebben geleerd en ook omdat ze van verschillende stammen komen. Door de training weten ze nu hoe belangrijk de samenwerking is voor het opkomen van hun belangen. Alles moet nog van de grond komen. Ze kennen ook niet sporten en wedstrijden. Dat komt later als ze iets samen kunnen organiseren. In Zuid Soedan zijn er heel veel vluchtelingenkampen door burgeroorlogen. Ik heb besloten de sportkleding en de ballen van de KNDSB aan de jongeren in de vluchtelingenkamp te geven. Daar zijn ze heel blij mee!

Namens sporters in Ethiopië en de vluchtelingen in de kamp heel veel dank voor de gift!

Johan Wesemann

Zuid Soedan 2