Algemene Vergadering KNDSB 14-06-2024

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van KNDSB. De AV houdt toezicht op het bestuur van KNDSB en stelt het instrumentarium voor het strategisch beleid van KNDSB vast.

De Algemene Vergadering van KNDSB komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren. De eerstvolgende AV is op 14 juni 2024. Tijd: 19:00 tot 22:30 uur. Inloop vanaf 18:00 uur met broodjes en soep.

Rond 21:15 uur zal Jeroen Olthof, een gedeputeerde van Provincie Noord-Holland, een toespraak houden

Locatie: Provinciehuis Paviljoen Welgelegen, Dreef 3, Haarlem

Formulieren: Volmacht en Motie/Voorstel

Bekijk hier: Uitnodiging Algemene Vergadering KNDSB van 14 juni 2024

Bekijk hier: Agenda Algemene Vergadering KNDSB 14 juni 2024

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda en Stembureau
 3. Mededelingen
  • Raymond Lantinga
  • NOC*NSF – Geassocieerde lidmaatschap
  • CBF Keurmerk en Goede Doelen Nederland
  • Winter Deaflympics – Zaalvoetbal
  • WK Judo
  • Vooruitblik Deaflympics 2025 Tokyo
  • Vooruitblik sportevenementen (Atletiek, Bowling)
  • Vanuit ICSD en EDSO
  • 100 jaar KNDSB
 4. Notulen AV 17 november 2023 > bestand
 5. Jaarverslag 2023 > bestand (Jaarrekening 2023 en verklaring Kascommissie inbegrepen)
 6. Jaarrekening 2023 + verklaring Kascommissie
 7. Notitie
  1. Vrijwilligersbeleid > bestand
  2. Rooster van Aftreden Bestuur > bestand
 8. Benoemingen
  1. Bestuur
  2. Commissie
 9. Voorstellen
  1. Bestuursreglement > bestand
  2. Klachtenreglement > bestand
  3. Bezwaarreglement > bestand
  4. Voordracht Lid van Verdienste > bestand
 10. Vaststellen volgende AV
 11. Rondvraag
 12. Sluiting